Pravne obavijesti

Pravne obavijesti

Opći uvjeti korištenja stranice

Ova Internet stranica namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju s posljednjim informacijama o NISSANOVIM proizvodima i uslugama koje Vam stoje na raspolaganju unutar mreže ovlaštenih NISSAN koncesionara.

Opći uvjeti korištenja web stranica
Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica NISSAN pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako biste izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.
Svako korištenje stranice www.nissan.ba uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem web stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s NISSAN-om ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže NISSAN.
Ove je web stranice otvorio NISSAN isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN-a.
Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva
Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom NISSAN-a, i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.
Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju NISSAN-u, ili su ustupljena NISSAN-u a u vlasništvu su trećih osoba. NISSAN također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.
Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo NISSAN-a ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla NISSAN-u jamči ograničeno korištenje sadržaja. Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema pravnim odredbama koje se odnose na autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva, te zaštitu nacrta i industrijskih modela.
Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.
Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja NISSAN-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će NISSAN takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.
Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.
Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica NISSAN-a, pojedinačnih elemenata web stranica NISSAN-a, dizajna logotipa NISSAN bez izričitog pisanog odobrenja NISSAN-a.

Autorska prava marke
Ime marke NISSAN, logo NISSAN, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN-a, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.
Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. NISSAN ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložio NISSAN.

Podaci o proizvodima i uslugama
Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge NISSAN-a dostupne u Republici Hrvatskoj.
Informacije koje NISSAN objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, Hrvatska, niti povezana društava unutar RENAULT NISSAN Grupe, kao niti koncesionari i članovi NISSAN komercijalne mreže u BIH ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Nova vozila
Karakteristike novih vozila predstavljenih na web stranicama NISSAN odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.
Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke NISSAN.

Usluge
Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na aktivne članove mreže NISSAN u Bosni i Hercegovini. Naznačene cijene su preporučene cijene.
NISSAN zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene NISSAN, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.
NISSAN ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.
Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete NISSAN smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.
Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.
Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za izračun cijena također je prisutan samo u informativne svrhe. Mreža NISSAN stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih modela, te najnovije promjene na modelima. U tom smislu, predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji, ili kontakt s ovlaštenim NISSAN koncesionarima.

Osobni i javni podaci
Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.
Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.
No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine, pa ih stoga NISSAN, naše podružnice, te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci
NISSAN je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, NISSAN neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno nižoj izjavi o zaštiti podataka.

Izjava o zaštiti podataka
Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezanih društava unutar RENAULT NISSAN Grupe, kao i koncesionara i članova NISSAN komercijalne mreže u BIH.
Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezanih društava unutar RENAULT NISSAN Grupe, koncesionara i članova NISSAN komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama u kod ovlaštenih NISSAN koncesionara, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezana društva unutar RENAULT NISSAN Grupe, kao i koncesionari i članovi NISSAN komercijalne mreže u BIH mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.
Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić Ťcookieť se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić Ťcookieť) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Mrežni kolačići "Cookies"
Jedna od funkcija mrežnog kolačića "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.
Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju NISSAN web stranice.
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće "cookie". Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Linkovi
Da biste ubacili link na stranicu www.nissan.ba morate imati prethodno pisano odobrenje od strane NISSAN-a. Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice NISSAN.
Tvrtka RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, NISSAN nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.
Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama ali NISSAN ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

S tim u svezi NISSAN ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,
  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima

Ograničenje odgovornosti
Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju "takav kakav jest" bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.
Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. NISSAN ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.
Ni pod kojim uvjetima NISSAN ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj NISSAN web stranica nije ugovorno vezan
Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane NISSAN-a ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti.
Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.
Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Ažuriranje općih uvjeta
NISSAN zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link "Pravna obavijest" koji se nalazi na dnu web stranice.