O Nissanu

Okoliš

Okoliš

Proizvodnja automobila koji štite okoliš

Budući da su nam prirodni resursi ograničeni, Nissanov je cilj unaprijediti proizvodne standarde kako bismo smanjili otpad.

Nissan UK i Španjolska: 90% recikliranja

U Velikoj Britaniji i Španjolskoj ulažemo velike napore kako bismo recikliranjem, ponovnom uporabom i obnovom maksimalno smanjili gubitke. Rezultat je jasan: Nissan je već dosegnuo stopu recikliranja od 90% u tvornicama koje proizvode laka gospodarska i putnička vozila. Nastavak napora za poboljšanje stopa recikliranja u planu je u svim Nissanovim tvornicama.

ISO 14001

Naše tvornice u UK-u i Španjolskoj uvele su 1998. normu ISO 14001, međunarodni standard upravljanja okolišem pri proizvodnji automobila.

Njima se određuju ciljevi poboljšanja nadzora emisija u vodi, zraku i tlu, učinkovitog iskorištavanja energije i stalno smanjenja učinka na okoliš.

Obnovljiva energija

Toliko volimo vjetrenjače da ih imamo cijelu zbirku. Imamo, primjerice, onu u NMUK-u. Generiranjem obnovljive energije emisija ugljikova dioksida u tvornicama smanjena je za više od 3000 tona u godini.

Listopada 2005. NMUK postavio je šest vjetroturbina od 660 kW i njima počeo generirati struju. Rezultati? Možda nisu vidljivi, no nedvojbeno se mogu osjetiti:

- generirana je energija jednaka energiji potrebnoj za 1800 engleskih kućanstava;

- CO2 smanjen je za 3300 tona u godini;

- projekt je pokrio 18% ciljanog iznosa obnovljive energije u lokalnoj zajednici;

- primili smo usto nagradu u Kampanji za zaštitu ruralne Britanije;

- a vjetrenjače su služile za aktivnost s lokalnom zajednicom i potporu izobrazbi inženjera.

Štedimo energiju u Španjolskoj

Svjesna važnosti učinkovite uporabe prirodnih resursa, Nissanova tvornica u Španjolskoj trajno radi na smanjenju potrošnje energije, materijala i vode te količine otpada.

Od kraja ožujka 2007. Nissan Motor Ibérica rabi obnovljivu energiju:

- U tvornicama Zona Franca i Avila postavljene su fotonaponske ćelije koje proizvode struju;

- a u tvornici u Avili vodu griju toplinske solarne ploče.

(Nije vam jasno kako to koristi ljudima? Primjerice: ploče stvaraju 33% energije koja se iskoristi u kupaonicama lakirnice).

U godini će se tako uštedjeti 1,400.000 kWh, što bi na godišnjoj razini moralo smanjiti emisiju CO2 za 317 tona.

Proizvodimo učinkovito, u skladu s prirodom

Nissan teži tijekom cijeloga životnog vijeka automobila smanjivati otpad i proizvoditi kvalitetne, sigurne automobile prilagođene okolišu. Drugim riječima, jednim okom pratimo proizvodnju, a drugim prirodu. I to već od faze dizajniranja automobila.

Postupanje s dotrajalim vozilima

Sva dotrajala vozila (ELV - end-of-life vehicles) sadrže materijal koji se može reciklirati pa s njima postupamo u skladu sa zahtjevima europske direktive o takvim vozilima.

Zbrinjavanje tekućina

Najprije ispuštamo sve tekućine: kočno ulje, motorno ulje, prijenosno ulje. Pomno ih sakupljamo i zasebno čuvamo do obrade u specijaliziranim reciklažnim postrojenjima. Tako izbjegavamo opasnost da zagade tlo, vodu i zrak.

Rastavljanje

Znatna se količina dijelova vozila može ponovno iskoristiti. Nakon rastavljanja, te dijelove očistimo i provjerimo te pohranimo dok ih ne iskoristimo u drugim Nissanovim automobilima.

Kako bi sve išlo lakše (i brže), služimo se standardiziranim alatima. Smanjujemo količinu potrebne opreme, označavamo plastične dijelove i stalno unapređujemo tehnička rješenja za rastavljanje.

Prešanje

Naposljetku, očišćeno se vozilo preša i rezultat prešanja razvrstava se prema materijalu (metal, plastika itd.). Dobiveni se materijali mogu reciklirati u nove dijelove ili u druge svrhe.

Poticanje zbrinjavanja dotrajalih vozila

Pri reciklažnim nam aktivnostim pomaže Međunarodni informacijski sustav za rastavljanje vozila (IDIS), razvijen u suradnji s 21 proizvođačem automobila. Posredstvom IDIS-a, Nissan daje podatke o nemetalnim materijalima, dijelovima te informacije vlasnicima reciklažnih postrojenja. Više pojedinosti možete naći na adresi www.idis2.com.

Dotrajala vozila, što je to?

Što se podrazumijeva pod dotrajalim vozilom?

Ništa ne traje vječno, čak ni Nissanovi automobili. Kad dođe vrijeme, svi odlaze u mirovinu. No to ne znači da su bezvrijedni. Svako dotrajalo vozilo sadrži vrijedne materijale (čelik, lake metale, slitine, aluminij, bakar, cink itd.) koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

Europska zakonska regulativa o dotrajalim vozilima

Europska unija donijela je 2000. Direktivu o dotrajalim vozilima (ELV-ima). Svaka je zemlja članica bila dužna pretočiti je u vlastite propise. Svrha je direktive smanjiti otpad koji ostaje iza dotrajalih vozila radi zaštite tla, vode i zraka te kako bi se vozila budućih naraštaja mogla potpunije reciklirati.

Što kaže zakon?

Postoje jasno određeni ciljevi recikliranja kako bi dotrajala vozila bila prilagođenija okolišu. U novim je automobilima ograničena primjena čelika, žive, kadmija i heksavalentnog kroma. Materijali koji se mogu reciklirati moraju biti označeni kako bi ih se moglo lakše prepoznati.

Nova će vozila ubuduće morati prije izlaska na tržište dokazati da ih se može reciklirati - bilo kao materijale ili kao energiju.

Zakon o dotrajalim vozilima obuhvaća sve vrste automobila, gospodarskih vozila, kamiona težih od 3,5 t i autobusa s više od devet sjedala.

Što učiniti sa svojim automobilom?

U Hrvatskoj postoji mreža reciklažnih postrojenja koja preuzimaju stara vozila od posljednjeg vlasnika. Nađete li se u takvoj situaciji, svoj Nissan možete dovesti u centar za zbrinjavanje. Ondje ćete dobiti potvrdu o uništenju vozila. Njome ćete se lakše osloboditi bilo kakvih obaveza vezanih uz vaš automobil.

Tehnički preduvjeti prodaje Nissanovih vozila

Novi europski standardi

U svih 27 zemalja Europske unije automobili prije prodaje moraju zadovoljiti lokalne tehničke uvjete. Razlog tome su povećanje prometne sigurnosti, smanjenje potrošnje energije i zaštita okoliša. Većina zemalja usklađenost s tim zahtjevima provjerava homologacijom tipa vozila - automobil se ocjenjuje s obzirom na propise o sigurnosti, buci i emisijama.

Proizvođačke obaveze

U zemljama članicama EU, proizvođač automobila mora dokazati da novi model zadovoljava tehničke zahtjeve gotovo 60 tehničkih elemenata. Tek kad dobiju dopuštenje, proizvođači automobila mogu početi prodavati vozilo na tržištu EU. Ono potvrđuje da njihov proizvod zadovoljava tehničke norme.

Usto, od 2008. proizvođači automobila dužni su unaprijed pokazati kakav će učinak na okoliš vozilo imati na kraju svojeg radnog vijeka.

Cilj: 95-postotna obnovljivost

Direktivom o recikliranju, ponovnoj uporabi i obnovi koja govori o utjecaju na okoliš novih vozila, europsko zakonodavstvo zahtijeva od proizvođača da ocijeni tehničke mogućnosti ponovne uporabe, recikliranja i obnove energije iz materijala od kojih je automobil proizveden. Zbroj tih triju čimbenika (obnovljivost) za nova vozila mora dosegnuti 95 posto.

Usklađenost na svakom koraku

Kad uvodi novo vozilo na europsko tržište, Nissan mora vlastima dokazati da vozilo može ostvariti obnovljivost od 95%. Zbog toga je Nissan u svim fazama osmišljavanja, razvoja i proizvodnje novog vozila uveo postupke kojima može osigurati da će ta obaveza za vozila namijenjena europskom tržištu biti ispunjena.

Oblikovanje radi obnovljivosti

Obnova podrazumijeva dva glavna koncepta:

- mogućnost recikliranja materijala iz automobilskih dijelova;

- obnovu energije - mogućnost obnove elemenata vozila iskorištavanjem energije iz materijala (obnova energije izgaranjem materijala).

Tijekom razvojne faze Nissanovih automobila, računamo i povećavamo mogućnost obnove komponenata birajući najbolje materijale.

Povećanje mogućnosti recikliranja

U fazi oblikovanja naši konstruktori nastoje povećati mogućnost recikliranja i obnove Nissanovih automobila. Primjenom materijala što se lako recikliraju, rabeći u što većoj mjeri jednake materijale i strukture, možemo ispuniti zakonske uvjete.

Slično, traženu stopu reciklabilnosti ostvarujemo razvitkom metoda rastavljanja koje štite okoliš već od faze konstrukcije, označavajući plastiku za recikliranje i primjenjujući nekombinirane materijale (mono-materijale).

Qashqaijev primjer

S Qashqaijem smo već dosegli stopu obnove od 95% recikliranjem metala, stakla, guma, tekućina i maziva, ali i zamjenom i obnovom dijelova poput sjedala, odbojnika, instrumentne ploče, spremnika vode i goriva i drugih elemenata.

Prema vozilima prilagođenijim okolišu

...i na tome ne kanimo stati jer želimo što više smanjiti utjecaj dotrajalih vozila na okoliš i ponuditi Nissanovim vozačima sigurnost i automobil koji štiti okoliš koji promatraju kroz prozore.

Recikliranje, obnova i ponovna uporaba

Cilj nam je razviti automobile koje je lako reciklirati na kraju njihova radnog ciklusa. Stoga, ne bismo li sačuvali prirodne resurse, smanjili emisiju CO2 i na najmanju mjeru sveli količinu otpada, usredotočili smo se na recikliranje, obnovu i ponovnu iskorištavanje automobila.

Isti pristup u svim fazama

Reciklirati, obnoviti i ponovno uporabiti nastojimo u svim fazama životnog ciklusa automobila (od oblikovanja preko proizvodnje i prodaje do servisa i uklanjanja).

Pri oblikovanju i razvoju, konstrukciju pokušavamo unaprijediti izborom materijala koji se lako recikliraju, što povećava mogućnost primjene recikliranih materijala i olakšava rastavljanje dijelova. Tijekom proizvodnje cilj nam je smanjiti ili čak potpuno eliminirati otpad. U fazi prodaje i servisa, Nissanovi zastupnici poštuju zahtjeve okoliša u svojim svakidašnjim aktivnostima. Tijekom uklanjanja, dotrajala se vozila recikliraju i zbrinjavaju kako ne bi bilo otpada i kako bi se zaštitili zrak, tlo i voda.

Kao novo

Kad je riječ o kakvoći plastike, ne pristajemo ni na kakve kompromise, nego je stalno usavršavamo. Danas Nissan uglavnom primjenjuje recikliranu plastiku crnoj boji na mjestima gdje nije izložena izravnim pogledima. Usto, ugrađujemo i niz dijelova od reciklirane plastike koji su vidljivi i/ili u odgovarajućoj boji (sive ili tamne boje), kao i dijelove ispod automobila, primjerice obloge blatobrana, zaštitne zavjese, usisnike zraka itd. Neprestano nastojimo primijeniti plastiku na još više načina.

Rabimo reciklirane proizvode. Kad god možemo.

U europske automobile obično ugrađujemo oko 40 kg recikliranih materijala. Tako nastojimo zaštititi prirodne resurse i smanjiti količinu otpada.

U novim je modelima više od 50 dijelova izrađeno od reciklirane plastike. Takbi materijali imaju istu kvalitetu i sastav kao nikad rabljeni materijali pa tako i funkcioniraju.

Mislimo na kupce

Cilj nam je proizvoditi automobile koji ispunjavaju vaša očekivanja i čuvaju okoliš. Cjelokupni je Nissanov proces, od faze razvoja i oblikovanja, potpuno posvećen maksimalno zadovoljstvu budućih vlasnika.