Osobni podaci
Vaša adresa
Testni automobil
Lokacija i koncesionar
Vaš budući automobil
Izjava o zaštiti podataka

Renault Nissan Hrvatska d.o.o. Ove će podatke (i sve druge podatke koje možda dobije od Vas) sad i ubuduće čuvati i rabiti kako bi Vas informirao o proizvodima i uslugama što Vas mogu zanimati, radi provedbe istraživanja tržišta i radi isporuke ugovorenih roba i usluga. Radi ispunjenja navedenih svrha Renault Nissan Hrvatska d.o.o. po potrebi će podatke ustupiti ugovornim partnerima i ovlaštenoj mreži Nissan koncesionara.